Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

znudziło
mi się
czekanie
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— Mateusz Szulc (via asumpt)
Reposted fromscreamscence screamscence
Za co tak kocham ten anemiczny kawałek mięsa z zielonymi oczami.
— Witkacy (via ksiazkowe-dygresje)
Reposted fromscreamscence screamscence
Otepionaxsamotnoscia
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz vianiewyspana niewyspana
Otepionaxsamotnoscia
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover vianiewyspana niewyspana
Otepionaxsamotnoscia
Czasem najgorzej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiewyspana niewyspana

znudziło
mi się
czekanie
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— Mateusz Szulc (via asumpt)
Reposted fromscreamscence screamscence
Za co tak kocham ten anemiczny kawałek mięsa z zielonymi oczami.
— Witkacy (via ksiazkowe-dygresje)
Reposted fromscreamscence screamscence
Otepionaxsamotnoscia
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz vianiewyspana niewyspana
Otepionaxsamotnoscia
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover vianiewyspana niewyspana

znudziło
mi się
czekanie
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— Mateusz Szulc (via asumpt)
Reposted fromscreamscence screamscence
Za co tak kocham ten anemiczny kawałek mięsa z zielonymi oczami.
— Witkacy (via ksiazkowe-dygresje)
Reposted fromscreamscence screamscence
Otepionaxsamotnoscia
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz vianiewyspana niewyspana

znudziło
mi się
czekanie
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— Mateusz Szulc (via asumpt)
Reposted fromscreamscence screamscence
Za co tak kocham ten anemiczny kawałek mięsa z zielonymi oczami.
— Witkacy (via ksiazkowe-dygresje)
Reposted fromscreamscence screamscence

znudziło
mi się
czekanie
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— Mateusz Szulc (via asumpt)
Reposted fromscreamscence screamscence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl